دفتر مرکزی

خرم آباد ،خیابان رازی ،بعداز اداره پست

066-33220001

info@gaharnet.com

دفتر شهرکرد

شهرکرد ، بعداز چهارراه امین آزاد به سمت میدان قدس ، نرسیده به خیابان آیت اله
منتظری ، روبروی مدرسه امام خمینی

038-33353329

shk-info@gaharnet.com

دفتر سمنان

سمنان ، میدان مشاهیر ، باغ فردوس ، مجتمع بهرامی ، واحد 3

023-33344433

sem-info@gaharnet.com