پشتیبانی و نگهداری

پشتيباني و نگهداري زير ساخت و شبكه شامل تنظيمات دستگاههاي زيرساختي مذكور منصوب در مركز داده — به صورت حضوري و يا تلفني و ريموت و پيگيري تا رفع مشكل

مشاوره

ارايه خدمات مشاوره به كارفرما يا ناظر به منظور افزايش كيفيت بهره برداري از نرم افزار ، امنيت سيستم ، سیستم های برودتی ، برق اضطراری و سخت افزار.

رفع مشکل

پشتيباني حضوري و تلفني در ساعات اداري و پيگيري تا رفع مشكل . تعداد اين خدمات به صورت نامحدود در ماه مي باشد.

مدارک و توانمنديهای كارشناسان سطح یک شرکت
 • + Network
 • CCNA Routing and Switching
 • Windows 2012, 2016
 • آشنايي با vSphere
 • آشنايي با Cisco ASA
 • آشنايي با Fortigate
 • آشنايي با كابل كشي ساختار يافته
 • روابط عمومی بالا
 • روحيه كار گروهي
 • سه سال سابقه كار
مدارک و توانمنديهای كارشناسان سطح دو شرکت
 • CCNA Routing and Switching
 • CCNA Data Center
 • MCITP 2012
 • CCNA Security
 • Vmware vSphere 6
 • Fortigate
 • Firepower
 • Manage Engine
 • Solarwinds
 • هشت سال سابقه كار
مدارک و توانمنديهای كارشناسان سطح سه شرکت
 • CCNP Routing and Switching
 • CCNP Data Center
 • MCITP 2012
 • Vmware Horizon
 • Vmware vSphere 6
 • Fortigate
 • Firepower
 • EMC Storages
 • Datadomain
 • HP Servers
 • HP Blade Servers
 • Storage Networking
 • Vmware NSX
 • ده سال سابقه كار
استان های دارای تیم فنی مجرب

کارشناس سطح یک ، دو ، سه

 • استان لرستان
 • استان سمنان
 • استان چهارمحال و بختیاری
 • استان کرمانشاه (بزودی)
 • استان همدان (بزودی)

شرایط اختصاص کارشناس مقیم و آنلاین

 • اختصاص كارشناس سطح ٢ مقيم در ساعات اداري
 • اختصاص كارشناس سطح ١ مقيم در ساعات اداري
 • اختصاص كارشناس سطح ١ مقيم در ساعات غير اداري و ايام تعطيل در مركز داده
 • اختصاص كارشناس سطح ٣ آنلاين در ساعات اداري
NETWORK SUPPORT SERVICES

موارد شامل قراردادهای پشتیبانی سازمانی

1

پشتيباني ، نگهداري و به روز رساني IP Plan بر اساس استانداردهای شبکه مشتری

2

پشتیباني ، نگهداري و به روز رساني شبكه و امنيت زير ساخت های هوشمند

3

پشتيباني ، نگهداري و به روز رسانی تنظیمات NAT در روترهای لبه و ایجاد دسترسی های مورد نیاز

4

پشتيباني ، نگهداري و به روز رساني تنظیمات پایه F5 شامل DNS , NTP , Routing , IP  و . . .

5

پشتيباني ، نگهداري و به روز رساني تنظيمات
Node , Pool , Virtual Server , iRule , Policies

6

پشتيباني ، نگهداري و به روز رساني و ايجاد دسترسي ها و بهينه سازي دسترسي ها و Rule های موجود

7

بهینه سازی Rule های IPS و تنظیمات اختصاصی برای سرورهای موجود

8

پشتيباني ، نگهداري و به روز رساني طراحي و ايجاد زونهاي DMZ , DB , OOB , Outside و دسترسي هاي مربوطه

9

تعريف Certificate Server بر روی ASA و ايجاد امكان اتصال به SSL VPN توسط Token

10

پشتيباني ، نگهداري و به روز رساني شبكه ذخيره سازي بر اساس منطق VSpex  و سوييچ هاي Nexus

11

پشتيباني ، نگهداري و به روز رساني سرور هاي تيغه اي UCS بر اساس VSpex Best Practice

12

پشتيباني ، نگهداري و به روز رساني EXS

13

پشتيباني ، نگهداري و به روز رساني و تامين امنيت و انجام تنظيمات امنيتي در لايه Hypervisor و vCenter

14

پشتيباني ، نگهداري و به روز رساني تمام ماشين هاي مجازي

15

پشتيباني ، نگهداري و به روز رساني Vcenter و پلاگين هاي مربوطه بر اساس VSpex Best Practice

16

محاسبه، پيكربندي و به كارگيري vMotion

17

محاسبه، پيكربندي و به كارگيري Fault Telorance

18

پشتيباني ، نگهداري و به روز رساني vMware NSX

19

ايجاد كنترلرهاي جداگانه جهت رعايت افزونگي در لايه NSX

20

پشتيباني ، نگهداري و به روز رساني NTP سرور

21

پشتيباني ، نگهداري و به روز رساني سرويس پشتيان گيري Veeam Backup

22

تنظيم ساعت و تاريخ ميزبانها، داشبردهاي مديريتي و تمام ادوات زيرساخت مجازي

23

پشتيباني و نگهداري زير ساخت و شبكه شامل تنظيمات دستگاههاي زيرساختي مذكور منصوب در مركز داده به صورت حضوري و يا تلفني و ريموت و پيگيري تا رفع مشكل

23

پشتيباني ، نگهداري و به روز رساني و راه اندازي روترها

24

پشتيباني ، نگهداري و به روز رساني روتینگ پروتکل ها از جمله  BGP  و افزونگی در ایجاد مسیرهای اینترنت

25

پشتيباني ، نگهداري و به روز رساني سوييچ هاي لايه تجميع و دسترسي

26

پشتیباني ، نگهداري و به روز رساني تنظیمات سرویس های LTM جهت تقسیم بار

27

پشتيباني ، نگهداري و به روز رساني تنظيمات ASM بر روی سیستم های F5 و راه اندازی بهینه تنظیمات WAF

28

پشتيباني ، نگهداري و به روز رساني تنظيمات فايروال ها شامل Etherchannel , IP , Route , Zone و . . .

29

تعريف و ايحاد اكانت جهت مديران سيستم و ايجاد دسترسي هاي مربوطه

30

پشتيباني ، نگهداري و به روز رساني زير ساخت پردازشي و محيط كاري سرورها UCS Manager

31

پشتيباني ، نگهداري و به روز رساني بر اساس منطق VSpex و سوييچ هاي Nexus

32

پشتيباني ، نگهداري و به روز رساني زيرساخت شبكه ذخيره سازي و سوييچ هاي Nexus بر اسا VSpex Best Practice

33

پشتيباني ، نگهداري و به روز رساني Cluster , Datacenter براي وضعيت بهينه

34

پشتيباني ، نگهداري و به روز رساني San Switch جهت استفاده بهينه شامل Zonning , NPIV و . . .

35

پشتيباني ، نگهداري و به روز رساني ساختار ذخيره ساز و نحوه اختصاص فضاها بر اساس VSpex Best Practice

36

پيكربندي و به كارگيري High Availability

37

محاسبه، پيكربندي و به كارگيري DRS و SDRS

38

اختصاص فضاي RDM به سرور هاي خاص

39

ايجاد Folder و vApp و Resource Pool و انتقال ماشين هاي مجازي

40

پيكربندي پيشرفته NSX جهت مهاجرت به مجازي سازي شبكه در آينده

41

پشتيباني ، نگهداري و به روز رساني و ايجاد و تعريف NSX Micro-Segmentation

42

پشتيباني ، نگهداري و به روز رساني پيكر بندي دستگاه Storage جهت ذخيره ساز سرويس پشتيبان گيري

43

پشتيباني ، نگهداري و به روز رساني Veeam Availability Suite جهت پشتيبان گيري از بستر مجازي